Om niklas åkesson creative

Jag är fotograf och grafisk designer.

Efter att ha jobbat ett antal år som grafisk designer på varumärkes- och designbyråer i både Sydney och Stockholm,
tog jag steget över till en ny värld, foto.

Även om min portfolio visar bred erfarenhet inom många olika områden, så brinner jag lite extra för eventfotograferingar.
För mig är foto mer än att bara presentera åtråvärda bilder,
det handlar om att fånga ett ögonblick, berätta om en händelse, förmedla känslor. Det är mer konceptuellt -
situationen eller varumärket får då en större mening och blir mer minnesvärd.

Precis som med grafisk design, så finns det en stark underliggande idé och strategi.

Inom grafisk design, är min nich visuell identitet;
få varumärken starkare genom genomtänkt strategisk och smart design.
Jag är bekväm med att jobba på de många olika faserna av varumärkesutveckling -
från undersökning till konsumentförståelse;
insikt, planering och strategi;
till koncept, design och slutligen implementation. Jag tror att en helhetssyn
resulterar i en relevant, stark och framtidssäker design.

Kontakta mig gärna om du är intresserad av att höra eller veta mera.

KONTAKT

info@niklasakesson.com
P: +46(0)707460090

Följ Niklas på sociala media

FacebookLinkedIn

ABOUT

I am a photographer and graphic designer.

After years working as a graphic designer in brand and design agencies in both Sydney and Stockholm, I stepped
into the world of photography.

Although my photography portfolio demonstrates experience in numerous disciplines,I am especially passionate
about event photography. To me, photography is more than simply presenting appealing imagery; it's about capturing
a moment, telling a story, conveying feelings.It's more conceptual – the situation or brand then takes on greater
meaning and is more memorable. And, just as in graphic design, there's always a strong underlying idea and strategy.

Within graphic design, my niche is visual identity; making brands stronger through considered strategy and clever design.
I am comfortable working within the many stages of brand development - from research and consumer understanding;
insights, planning and strategy; to concepts, design and finally, implementation. I believe a holistic approach results in
a relevant, strong and future-proofed design. Please contact me if you are interested in knowing more.

CONTACT

info@niklasakesson.com
P: +46(0)707460090

Follow Niklas on social media

FacebookLinkedIn